Değerli Dostlarım,

Günümüzün en geniş içerikli cerrahi branşlarından birisi olan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 20. Yüzyılın son çeyreğinde ciddi gelişmeler göstremiştir. Son çeyrek yüzyılda, tibbi muhendisliklerdeki gelişmelere paralel olarak hem rekonstrüktif cerrahide hemde estetik cerrahide tüm insanları heyecanlandıran gelişmeler yaşandı.  Günümüzde mikrocerrahinin hızlı gelişmesi, organ nakillerini ve replantasyonlarını rutin uygulanan cerrahi girişimler haline getirdi.  Biyolojik uyumlu implant ve materyaller ile cerrahi tekniklerin gelişmesi estetik cerrahide daha doğal ve başarılı sonuçlar elde etmemize imkan tanımaktadır.

Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen Estetik Cerrahi uygulamaları asla moda yada trend haline getirilmemelidir. Estetik cerrahi mutlak bir ihtiyaç ta değildir. Bu nedenle üzerinde çok dikkatli ve itinalı düşünülmesi gereken bir durumdur. Unutulmaması gereken bu ameliyatın size ne kazandıracağı ve beklentinizi karşılayıp karşılayamayacağıdır.  

Tüm gelişmelere rağmen her vakadan aynı performansı beklemek ve mükemmel bir sonuç almak hayalci bir yaklaşımdır ve gerçeklikle asla bağdaşmaz. 

Başarı, güzel ve dikkatli irdelenmiş gerçekçi bir beklenti
  ile paraleldir Cerrahın tecrübesi, bilgi birikimi ve yetenekleri ancak iyi irdelenmiş gerçekçi sonuçlar bekleyen vakalarda anlam kazanır. Estetik cerrahi resim çizmek ya da heykel yapmak değildir. Malzemesi en kutsal varlık olan insandır.