SİLİKON İMPLANT İLE MEME BÜYÜYME İŞLEMİ NEDİR?


Silikon implant ile meme büyütme; koltuk altından, meme başı çevresinden veya meme altından yapılan 3-4 cm kesi ile gerçekleştirilmektedir. Meme büyütme: silikon protezin, meme dokusu veya kas dokusu altına hazırlanan cep içerisine yerleştirilmesi yoluyla yapılır. Silikon implant yukarıda da tanımlandığı gibi  meme dokusunun altına konabildiği gibi, kas altına konabilmektedir. İmplantın yereştirileceği yer tamamen kişinin sahip olduğu meme dokusunun niteliğine bağlıdır. Her memeye kas altına iplant uygulamak mükün değildir. Bunun hastanın meme dokusunun yapısı ve şekli belirler.


İmplantın kas altına yerleştirilmesi özellikle meme dokusu az olan hastalarda etkili bir yöntemdir. Bu yöntemin enfeksiyon ve geç dönemde kapsül gelişimini azalttığına dair ciddi bilimsel yayınlar bulunmktadır.. Bu yöntemin dezavantajı da kas üstü uygulamaya göre daha ağrılı olmasıdır.


Kliniğimizde implantın hangi bölgeye yerleştirileceği,  yapılan muayeneden sonra hastaya detaylı bir şekilde  anlatılmaktadır. Her hastaya implantın kas altına yerleştirilmesi uygun değildir.


Sonuç olarak burada hastanın meme yapısı önem arz etmektedir. En iyi yöntem hastanın meme yapısına  göre belirlenmiş yöntemdir. Kabaca kas altına  yada  kas üstü implant yerleştirmenin daha güzel bir yöntem olduğunu idda etmek  bilimsellikten ve tecrübeden uzak bir yargıyı ifade eder.

 

NE TÜR ANESTEZİ UYGULANMAKTADIR?


Ameliyat genel anestezi altında yapılmaktadır.

AMELİYAT SÜRESİ NE KADARDIR?


Ameliyat süresi yaklaşık 1-2  saat kadar sürmektedir.

AMELİYAT AĞRILIMIDIR?

İmplantın meme dokusunun altına yerleştirilmesi hafif derecede ağrı oluştururken, kas altına yerleştirilmesi daha ağrılı olmaktadır. Bu ameliyattan sonra  ağrı ağızdan alınan ağrı kesicilerle kolaylıkla azaltılabilmekte yada  ortadan kaldırılabilmektedir.  Bu ağrının şiddeti ve süresi implantın konulduğu lokalizasyona göre değişmekle birlikte 3-5 gün sürebilmektedir.  Unutulmamalıdır ki ağrının şiddeti kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

 

AMELİYATTAN SONRA NELER OLMAKTADIR?


Ameliyattan sonra ilk önerimiz kendinizi iyi hissettiğiniz anda güzel bir duş almanızdır. Bu sizin kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Göğüste ameliyattan sonra şişme ve yer yer morarmalar olabilir. Bu 2-3 hafta içerisinde normale dönecektir. Göğüs ameliyatından hemen sonra ödemden dolayı göğüsün üzeri biraz şiş olabilir. Bu zaman içerisinde aşamalı olarak ortadan kalkacak ve yerçekiminin etkisi ile birkaç ay içerisinde doğal görünümlerine dönecektir. Ameliyattan hemen sonra çok küçük pansumanlar olacaktır ve bu pansumanlar yaklaşık 5-7 gün süre ile 3 günde 1 yapılacaktır.

 

AMELİYATTAN HEMEN SONRA NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER BEKLEMELİYİM?


Özellikle meme başı çevresinden yapılan girişimden sonra meme başında duyu kaybı meydana gelebilir. Böyle durumlarda duyunun yeniden geri gelmesi birkaç ayı alabilir. Mevcut meme dokusu süt oluşumu için yeterli olduğu sürece anne olanlar bebeklerine süt verebilirler. Silikon implant olsun olmasın yeterli meme dokusu olmayan anneler süt verememektedir bunun silikon implant ile ilişkisi yoktur.


Silikon implant zayıf ve yeterli meme dokusu olmayan kadınlarda dokunmakla hissedilebilir. Kas altına konulmuş kadınlarda bu daha belirsizdir.


Silikon implantın uçak ile seyahat, yüzme ve dalma ile patlaması söz konusu değildir. Göğüs kafesini kıracak şiddette bir kaza yada delici –kesici bir cisimle yarlanma ancak Silikon implantın patlamasına neden olabilir.


YARA İZİ NASIL OLMAKTADIR?


Göğüs büyütme ameliyatından sonra yara izi beklenen bir sonuçtur. Bu iz yaklaşık 3.5 - 4 cm boyutunda ve oldukça kabul edilebilir bir izdir. Yara iyileştikten sonra kırmızı ve kabarık olan yara izi zamanla düzleşir ve ten rengini alır.

 

AMELİYAT ESNASINDA VE SONRASINDA NE GİBİ PROBLEMLERLE KARŞILAŞABİLİRİM?

Tüm cerrahi girişimlerde olduğu gibi bu ameliyatta da riskler mevcuttur. Deneyimli bir plastik cerrah tarafından yapıldığında problem yaşanma olasılığı çok azdır. Erken dönemde karşılaşılacak problemler,


- Kanama


- Enfeksiyon 


- Yara iyileşmesinde gecikme şeklinde özetlenebilir.


Bunlar ile ilgili alınacak tedbirler ve özenle yapılacak cerrahi girişim problemsiz ve başarılı bir ameliyatın anahtarıdır.


Tüm cerrahi girişimler belli oranda riskler taşımaktadır. Kişilerin yapıları ve iyileşmeye verdikleri yanıt farklı olduğundan iyileşme süreci uzayabilmektedir.


Geç dönemde implant etrafında kapsül gelişebilmektedir. Silikon implant etrafında oluşan kontraktür bu ameliyatın en sık karşılaşılan problemdir. Kapsül vücut içerisine yerleştirilmiş implanta karşı oluşan bir çeşit nedbe dokusudur. Bu reaksiyon vücudun yabancı bir cisme verdiği aşırı bir cevaptır. Çoğunlukla bu kapsül son derece incedir ve ele gelmez. Ancak vücudun bu reaksiyonu gerektiğinden fazla olursa kapsül kalınlaşır ve sertleşir. Bu durumda kalınlaşmanın miktarına bağlı olarak kapsül ele gelebilir hatta göğüste şekil bozukluğu meydana gelebilir. Geçmişte % 30-35 olan kapsül gelişme oranı günümüzde % 6-8 arasındadır. Kapsülün sertleşmesinin nedeni tam olarak ortaya konabilmiş değildir. implantın yüzeyinin ince bir şekilde düzensiz ( textured) olması, implantın kasın altına yerleştirilmesi kapsülün sertleşmesini anlamlı oranda azalttığı ortaya konulmuştur. Kapsülün sertleşmesi genelde ilk 3. yılda meydana gelmektedir. Kapsül sertleştiğinde ve memenin şeklini bozduğunda bu durumun ortadan kaldırılması için yeni bir cerrahi girişime ihtiyaç vardır.


NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE NORMALE DÖNEBİLİRİM?


Yürümeye ve hafif hareketler yapmanıza rağmen ilk 7-10 gün ağır işlerden kaçınmalısınız. Bu süre içerisinde işinizin ağırlığına bağlı olarak işinize dönebilirsiniz. Kol egzersizlerine ve yüzme gibi egzersizlere 6. haftadan sonra başlayabilirsiniz. 1 hafta sonra rahatlıkla araba kullanabilirsiniz.