Meme dokusu erkek ya da kadında iki farklı dokudan oluşmaktadır. Bunlar normal meme dokusu ve yağ dokusudur. Bu dokuların oranları kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Jinekomasti her ne kadar normal meme dokusunun büyümesi olarak anlaşılsa da gerçekte hem meme hem de yağ dokusunun artışı ile meydana geldiği bilinmektedir.

Bu durum doğum esnasında ortaya çıksa da asıl ana sebep ergenlik dönemidir. Bazı çalışmalar 14-15 yaşlarında ki gençlerden % 65’nin jinekomastili olduğunu ancak 2-3 yıl sonra yani 18’li yaşlarda bu oranın % 8’lere düştüğünü ortaya koymaktadır. Yaşın artması ile birlikte bu oran % 30’lara kadar çıkmaktadır. Jinkomastinin nedeni tam olarak bilinmese de dolaşımdaki hormonların doku üzerindeki etkilerinden kaynaklandığı şüphesizdir.

Bu durum büyük olasılıkla normal fiziksel bulgularla birliktedir. Çok nadir olarak bazı ilaç kullanımından ya da bazı organ hastalıklarında ortaya çıkabilmektedir.

Ameliyat klasik jinomasti ameliyatı yada liposuction ile yapılabilmektedir.  Yöntemin hangisinin olacağı normal muayene ve ultrasonografi ile elde edilen bulgularla ortaya konmaktadır.

LİPOSUCTION İLE JİNEKOMASTİ TEDAVİSİ; Muayene ve ultrasonografi sonucuna göre yağ dokusunun yoğun olduğu  Jinekomastide liposuction ( yağ emme) son derece başarılıdır. Yağ emme yönteminin   bulunuşu bu rahatsızlığın tedavisinde devrim yaratmıştır. Klasik jinekomasti yönteminde dokuyu almak için cerrahi eksizyon uygulanırken liposuction ile yapılacak 2-3 cm bir kesi ile memenin hacminin küçültülmesi mümkündür. Bu yöntemle jinekomati tedavi edildiği takdirde kişi ağır olamamak koşulu ile 2-3 gün içerisinde işine dönebilir.

KLASİK CERRAHİ YÖNTEMLE JİNEKOMASTİ TEDAVİSİ: Normal meme dokusunun yoğun olduğu jinekomastide liposuction başarısız olacaktır,  bu nedenle klasik jinekomasti yöntemi en doğru tercih olacaktır. Bu yöntemde cerrahi eksizyon yöntemi ile küçültme gerçekleştirilir. Ameliyattan sonra ameliyat bölgesine vakum yapan drenler yarleştirilir.  6 hafta süresince korse kullanılması önerilir.  Klasik yöntemde ise kişi 10-14 gün icerisinde işine dönebilir.